Latvia

Please select a city in order to display location specific sun orientation data.

List of Cities

Ainaži

Ainazhi Heinaste Hainasch, Limbažu,

Aizkraukle

Aizkraukles,

Aizpute

Asuppen, Liepājas,

Aknīste

Jēkabspils,

Aloja

Allendorf, Limbažu,

Alūksne

Marienburg, Alūksnes,

Ape

Alūksnes,

Auce

Autz, Dōbeles,

Baldone

Baldohn, Rīgas,

Baloži

Balozhi, Rīgas,

Balvi

Balvu,

Bauska

Bauske, Bauskas,

Brocēni

Saldus,

Cēsis

Kieś, Cēsu,

Cesvaine

Seswegen, Madonas,

Dagda

Krāslavas,

Daugavpils

Dünaburg Dvinsk Dyneburg, Daugavpils pilsēta,

Dōbele

Doblen, Dōbeles,

Durbe

Durben, Liepājas,

Grobiņa

Grobin, Liepājas,

Gulbene

Schwanenburg Alt-Schwanenburg, Gulbenes,

Ikšķile

Ikshkile Uexküll, Ogres,

Ilūkste

Ilukshte Illuxt, Daugavpils,

Jaunjelgava

Friedrichstadt, Aizkraukles,

Jēkabspils

Jekabspils Jakobstadt, Jēkabspils,

Jelgava

Mitau, Jelgava,

Jūrmala

Jurmala, Jūrmala pilsēta,

Kalnciems

Jelgavas,

Kandava

Kandau, Tukuma,

Kārsava

Karsau Korsovka, Ludzas,

Ķegums

Ogres,

Krāslava

Kraslava, Krāslavas,

Kuldīga

Goldingen, Kuldigas,

Lielvārde

Lennewarden, Ogres,

Liepāja

Libau Lipawa, Liepāja,

Līgatne

Cēsu,

Limbaži

Limbazhi Lemsal Lemsalu, Limbažu,

Līvāni

Preiļu,

Lubāna

Lubahn, Madonas,

Ludza

Ludsan, Ludzas,

Madona

Modohn, Madonas,

Mazsalaca

Väike-Salatsi Salisburg, Valmieras,

Ogre

Ogres,

Olaine

Olai, Rīgas,

Pāvilosta

Porvilostu, Liepājas,

Piltene

Pilten Piltyń, Ventspils,

Pļaviņas

Aizkraukles,

Preiļi

Preli, Preiļu,

Priekule

Priyekuli Preekuln, Liepājas,

Rēzekne

Rositten Rzeżyca Rezhitsa, Rēzekne,

Rīga

Ryga, Rīga,

Rūjiena

Rūjiene Rujen, Valmieras,

Sabile

Zabeln, Talsu,

Salacgrīva

Limbažu,

Salaspils

Kirchholm, Rīgas,

Saldus

Frauenburg, Saldus,

Saulkrasti

Rīgas,

Seda

Valkas,

Sigulda

Segewold, Rīgas,

Skrunda

Schrunden, Kuldigas,

Smiltene

Smilten, Valkas,

Staicele

Limbažu,

Stende

Stenden, Talsu,

Strenči

Strenchi, Valkas,

Subate

Subata Subbath, Daugavpils,

Talsi

Talsen, Talsu,

Tukums

Tuckum, Tukuma,

Valdemārpils

Saßmacken, Talsu,

Valka

Walk Valga, Valkas,

Valmiera

Wolmar Volmari, Valmieras,

Vangaži

Vangazhi Wangasch, Rīgas,

Varākļani

Madonas,

Ventspils

Windau Vänta Windawa, Ventspils pilsēta,

Viesīte

Eckengraf, Jēkabspils,

Viļaka

Vilyaka Marienhausen, Balvu,

Viļāni

Rēzeknes,

Zilupe

Ludzas,