Tajikistan

Please select a city in order to display location specific sun orientation data.

Liste des Villes

Adrasmon

Adrasman, Sughd,

Altyn-Topkan

Altin-Topkan, Sughd,

Asht

Shaidan Shaydan, Sughd,

Ayni

Ayní Zakhmatabad, Sughd,

Bolshevik

Kumsangir, Khatlon,

Boshkengash

Boşkengaş Koktash Sardarova Karakhana imeni, Karotegin,

Buston

Büston Yantak, Sughd,

Bustonkala

Khatlon,

Chkalovsk

Chkalov Çkalov Ckalov, Sughd,

Chorbog

Çorbog, Karotegin,

Chorku

Çorküh Corku, Sughd,

Choruh-Dairon

Sughd,

Dangara

Danghara, Khatlon,

Dushanbe

Düşanbey Dušanbe Dushambe Dyushambe Stalinabad Stalinobod, Dushanbe,

Dusti

Düsti, Khatlon,

Farkhor

Farhor Parchar Parhar Parkhar, Khatlon,

Gafurov

Ghafurov Sovetabad Bobodzhon Gafurov Stantsiya-Leninabad, Sughd,

Ganči

Sughd,

Garavuti

Khatlon,

Garm

Karotegin,

Hasti Hav

Khatlon,

Hisor

Hissar Gissar Hisar Khanaka Hanaka, Karotegin,

Isfara

Sughd,

Jilikul

Dzhilikul, Khatlon,

Kansay

Kansai, Sughd,

Karakendzha

Karakenca Karakendža, Karotegin,

Khojamaston

Khoja-Maston Khodzha-Maston Khodzhamaston, Khatlon,

Khorug

Horug Khorog Xorüg, Gorno-Badakhshan,

Khujand

Hücand Hudžand Khudzhand Khodzhent Leninabad Khodzent Chudjand Hucand Xujand, Sughd,

Kim

Sughd,

Kofarnihon

Yangibazar Ordzhonikidzeabad Ordžonikidzeabad Orjonikidzeobod, Karotegin,

Konibodom

Kanibadam, Sughd,

Kulob

Kulyab Kul'ab Külob Kuljab, Khatlon,

Kuruksay

Kuriksay, Sughd,

Kuybyshev

Kuybyshevsk, Khatlon,

Kuybyshevski

Aral Kuybyshevskiy Kujbyševskij Kuybyshevabad, Khatlon,

Leningradskiy

Leningrad Muminobod Mu'minobod Muminabad, Khatlon,

Matcha

Sughd,

Mehnatabad

Mekhnatabad, Sughd,

Murgob

Murgab Murghob Pamirskiy Post, Gorno-Badakhshan,

Nau

Nov, Sughd,

Naugarzan

Sughd,

Navabad

Novabad Shulmak, Karotegin,

Navabadski

Karotegin,

Nefteabad

Sughd,

Nurak

Nurek Norak, Khatlon,

Obigarm

Obi Garm, Karotegin,

Orzu

Khatlon,

Pakhtakoron

Sughd,

Palas

Sughd,

Panjakent

Pancakent Pendžikent Pendzhikent, Sughd,

Pyanj

Kirovabad Panc Pjandž Pyandzh Panj Baumanabad Saray Komar, Khatlon,

Qayroqqum

Ķayroķķum Kayrakkum Kajrakkum Kairakkum Chkalovskij Kostakoz, Sughd,

Qurgonteppa

Ķürgonteppa Qürgonteppa Kurgontepa Kurgan-Tjube Kurgan-T'ube Qurghonteppa Kurgan-Tiube, Khatlon,

Rogun

Roghun, Karotegin,

Sarband

Serband Kalininobod Kalininabad Kalai-Mirzabai, Khatlon,

Shaartuz

Shartuz Şahrtuz Shahrtuz Šaartuz, Khatlon,

Shakhrinau

Karotegin,

Sharora

Karotegin,

Shurob

Şürob Šurob Shurab, Sughd,

Syrdarinskiy

Sirdarinski Sirdarirnski, Sughd,

Taboshar

Taboşar Tabošar, Sughd,

Takeli

Sughd,

Takob

Karotegin,

Tartki

Mikoyanabad Kabadian, Karotegin,

Tugalan

Kolhozobod Kolkhozobod Kolkhozabad Kolxozobod Kalhazabad Kaganovichabad, Khatlon,

Tursunzoda

Tursunzade Regar Stantsiya Regar, Karotegin,

Uroteppa

Üroteppa Urotepa Uratepa Ura-Tjube Ura-T'ube Ura-Tiube, Sughd,

Vakhsh

Vahş Vahš Vakshstroy, Khatlon,

Varzob

Varzobkala, Karotegin,

Vorukh

Voruh, Sughd,

Vose

Kolkhozabad Paituk, Khatlon,

Yovon

Yavan Javan, Khatlon,

Zafarobod

Zafarabad, Sughd,